top of page

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2023.07.03

Denna integritetspolicy beskriver hur UpWeb Sverige ("vi," "oss," eller "vår") samlar in, använder och delar personlig information när du besöker eller använder vår webbplats ("Webbplatsen") eller när du använder våra tjänster för försäljning och skapande av webbplatser för småföretag. Vi är engagerade i att skydda din integritet och följer kraven enligt GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen).

 1. Insamling av personlig information
  Vi kan samla in personlig information från dig när du kontaktar oss via e-post på info@upweb.se, när du besöker vår Webbplats, eller när du genomför affärstransaktioner med oss. Denna information kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer, företagsinformation och annan information som du frivilligt tillhandahåller.

 2. Användning av personlig information
  Vi använder den insamlade personliga informationen för att erbjuda våra tjänster och svara på dina förfrågningar. Vi kan även använda informationen för att kommunicera med dig, ge dig uppdateringar om våra tjänster och marknadsföra relevanta erbjudanden till dig, förutsatt att du har samtyckt till detta. Vi delar inte din personliga information med tredje part för marknadsföringssyften utan ditt samtycke.

 3. Dataskydd och säkerhet
  Vi vidtar rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den personliga informationen mot obehörig åtkomst, förlust eller oavsiktlig förstörelse. Vi använder säkerhetstekniker och kryptering för att skydda dataöverföringar och lagrad information.

 4. Lagringstid
  Vi behåller din personliga information endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vilka den samlades in, såvida inte annan lagstiftning kräver längre lagringstider.

 5. Rättigheter enligt GDPR
  Enligt GDPR har du vissa rättigheter gällande din personliga information. Du har rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av eller begränsning av behandlingen av din personliga information. Du har också rätt att invända mot behandlingen eller begära överföring av din personliga information till en annan part. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på info@upweb.se.

 6. Cookies och spårningsteknik
  Vi kan använda cookies och liknande spårningsteknik för att förbättra din användarupplevelse på vår Webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker en webbplats. Du kan ställa in din webbläsare för att neka cookies eller meddela dig när cookies skickas. Observera att vissa delar av vår Webbplats kanske inte fungerar korrekt om du väl jer att neka cookies.

 7. Delning av personlig information
  Vi delar inte din personliga information med tredje part för marknadsföringssyften utan ditt samtycke. Vi kan dock dela din personliga information med betrodda tjänsteleverantörer och affärspartners som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster och hantera affärstransaktioner. Dessa parter är skyldiga att skydda din personliga information i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

 8. Ändringar av integritetspolicyn
  Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan för att återspegla ändringar i våra tjänster eller i tillämplig lagstiftning. Vi uppmanar dig att regelbundet granska denna integritetspolicy för att vara medveten om eventuella uppdateringar eller ändringar.

 9. Kontakta oss
  Om du har frågor eller funderingar om denna integritetspolicy eller hur vi hanterar din personliga information, vänligen kontakta oss på info@upweb.se eller skriv till oss på följande adress:
  UpWeb Sverige
  Jupitervägen 56
  181 63 Lidingö 

  Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina förfrågningar och hantera eventuella oro gällande din personliga information i enlighet med gällande lagstiftning.

  Genom att använda vår Webbplats och våra tjänster samtycker du till insamlingen, användningen och delningen av din personliga information enligt denna integritetspolicy.

  Tack för att du valde UpWeb Sverige!

bottom of page