top of page

Användarvillkor

Allmänna villkor för användning av UpWeb.se
 

 1. Inledning
  Välkommen till UpWeb.se! Dessa allmänna villkor reglerar användningen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att följa dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren ber vi dig att avstå från att använda vår webbplats och våra tjänster.

 2. Definitioner
  2.1. "UpWeb.se" avser webbplatsen upweb.se, ägd och drivs av UpWeb Sverige.
  2.2. "Vi", "oss" eller "vår" avser UpWeb Sverige.
  2.3. "Du" eller "användaren" avser dig som besökare eller användare av vår webbplats och våra tjänster.

 3. Användning av webbplatsen
  3.1. Genom att använda vår webbplats garanterar du att du är minst 18 år gammal eller har rättlig behörighet att ingå avtal.
  3.2. Du ansvarar för att ge korrekt och aktuell information vid registrering eller vid användning av våra tjänster.
  3.3. Du samtycker till att använda vår webbplats och våra tjänster endast för lagliga ändamål och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.
  3.4. Du får inte använda vår webbplats och våra tjänster på ett sätt som kan skada, inkräkta på, avbryta eller på annat sätt försämra vår webbplats eller störa andra användares användning av webbplatsen.
  3.5. Vi förbehåller oss rätten att neka åtkomst till vår webbplats och våra tjänster för personer som bryter mot dessa allmänna villkor.

 4. Immateriella rättigheter
  4.1. Alla immateriella rättigheter relaterade till vår webbplats och våra tjänster, inklusive men inte begränsat till varumärken, logotyper, texter, bilder, grafik och programvara, ägs av eller licensieras till oss.
  4.2. Du får inte kopiera, modifiera, distribuera eller på annat sätt använda vår webbplats eller våra tjänster för kommersiella ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

 5. Ansvarsfriskrivning
  5.1. Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information på vår webbplats, men vi garanterar inte dess fullständighet, riktighet eller tillförlitlighet.
  5.2. Vi ansvarar inte för eventuella skador, förluster eller kostnader som kan uppstå i samband med användningen av vår webbplats eller våra tjänster.
  5.3. Vi ansvarar inte för eventuella avbrott, fel eller virus som kan påverka vår webbplats eller våra tjänster.

 6. Personuppgifter
  6.1. Vi behandlar dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning och vår integritetspolicy. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.
  6.2. Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla våra tjänster och förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.
  6.3. Dina personuppgifter kan komma att användas för att skicka relevant information om våra tjänster, marknadsföring eller annan kommunikation som vi anser kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avsäga dig marknadsföringskommunikation genom att följa anvisningarna i våra e-postmeddelanden.

 7. Priser och betalning
  7.1. Priserna för våra tjänster anges på vår webbplats och kan komma att ändras utan förvarning.
  7.2. Betalning för våra tjänster görs enligt de betalningsmetoder som finns tillgängliga på vår webbplats.
  7.3. Vid försenad betalning har vi rätt att debitera dröjsmålsränta enligt gällande lag.

 8. Avbokning och återbetalning
  8.1. Vid avbokning av våra tjänster har du rätt att få en återbetalning enligt våra villkor och priser som anges på webbplatsen.
  8.2. Om vi av någon anledning inte kan fullfölja våra tjänster har du rätt till en fullständig återbetalning av det belopp du har betalat.

 9. Ändringar i villkoren
  9.1. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor genom att publicera de ändrade villkoren på vår webbplats. De ändrade villkoren träder i kraft från och med publiceringsdatumet.
  9.2. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa allmänna villkor för att vara medveten om eventuella ändringar.

 10. Tvister och tillämplig lag
  10.1. Dessa allmänna villkor och användningen av vår webbplats och våra tjänster regleras av svensk lag.
  10.2. Tvister som uppstår i samband med dessa allmänna villkor och användningen av vår webbplats och våra tjänster ska avgöras av svensk domstol.

 11. Kontaktuppgifter
  Om du har några frågor, klagomål eller förfrågningar angående dessa allmänna villkor eller vår webbplats, vänligen kontakta oss på följande kontaktuppgifter:

 12. UpWeb Sverige

  Adress:
  Jupitervägen 56,
  181 63 Lidingö,
  Sverige

  E-post:
  info@upweb.se

  Dessa allmänna villkor är upprättade och gäller från och med 2023.07.03 och kan komma att uppdateras vid behov. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du dessa allmänna villkor och förbinder dig att följa dem.

  Vänligen läs noggrant igenom dessa allmänna villkor innan du använder vår webbplats och våra tjänster. Om du inte accepterar villkoren ber vi dig att avstå från att använda vår webbplats och våra tjänster.

  Tack för att du väljer UpWeb Sverige! Vi strävar alltid efter att tillhandahålla bästa möjliga användarupplevelse och kundservice. Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på info@upweb.se.

  Tack för att du valde UpWeb Sverige för dina webbplatsbehov. Vi ser fram emot att hjälpa dig att skapa och utveckla din närvaro online!

  Uppdaterad: 2023.07.03

bottom of page